Technische specialisten zijn schaars in de huidige arbeidsmarkt. Zonder uitzondering zijn bedrijven zich ervan bewust dat het menselijk kapitaal belangrijk is voor het succes van de onderneming. Voor het aantrekken, aanstellen en behouden van waardevol personeel is een goede employer branding van groot belang. Daarom is het verbazend om te zien hoeveel er toch nog misgaat in de communicatie met kandidaten.

Opportunistische recruiters

Een van de meest gehoorde klachten van professionals is dat ze slechte terugkoppeling ontvangen van de recruiters. Je zou verwachten dat de recruiter een vertrouwensrelatie wil opbouwen met kandidaten. In plaats daarvan hebben veel kandidaten het gevoel dat de recruiter enkel gericht is op het invullen van de vacature. Soms duren procedures erg lang. Alleen met de meest kansrijke kandidaten wordt dan contact gehouden, de rest lijkt dikwijls te worden vergeten. In veel gevallen valt de communicatie helemaal stil op het moment dat de kandidaat niet verder wordt meegenomen in de procedure. Dat leidt tot een onplezierige ervaring voor de professional en is een gemiste kans voor het bedrijf. Recruiters zijn druk met het vervullen van actuele vacatures, en niet met het bouwen aan professionele relaties.

Onpersoonlijk

Er zijn een paar reden die verklaren waarom recruitment nog steeds overwegend als onpersoonlijk wordt ervaren. Een daarvan heeft te maken met de professionaliteit van de recruiter. ‘Recruiter’ is geen beschermd beroep en iedereen kan als ‘recruiter’ aan het werk gaan. Een tweede belangrijke reden heeft te maken met de kosten van recruitment. De tijd die wordt besteed aan het opbouwen en onderhouden van professionele relaties gaat ten koste van de de tijd besteedt wordt aan het benaderen van nieuwe kandidaten. Betere relaties met kandidaten onderhouden leidt tot meer benodigde recruitment capaciteit per vacature. Tenslotte is ook domeinkennis van belang. Je voelt je nu eenmaal beter begrepen door iemand die kennis heeft van jouw vakgebied. Kort gezegd: meer aandacht voor de kandidaten leidt op de korte termijn tot hogere kosten voor het vervullen van een vacature. De effectiviteit van die extra kosten zijn, zeker op de korte termijn, zeer moeilijk te meten. Recruiters worden daarom aangestuurd op resultaat en daarom zullen ze zich focussen op kandidaten waarmee een deal kan worden gesloten.

Automatisering lost het probleem niet helemaal op

Automatisering is de voor de hand liggende manier om het geschetste capaciteitsprobleem op te lossen. Automatisering helpt om productiever te worden, meer werk te doen in dezelfde hoeveelheid tijd. Maar het kan ook gemakkelijk leiden tot standaard mailtjes en bots die eerder afstand creëren, dan dat ze behulpzaam zijn bij het opbouwen van een relatie.

Team4Code introduceert een zelfservice portal

Het uitgangspunt van Team4Code is dat we zowel onze klanten als onze engineers zo goed mogelijk willen faciliteren. Voor de opdrachtgever betekent dit bijvoorbeeld dat wij helpen bij beschrijven van de vacature en het maken van een profielschets. En nadat een medewerker is aangenomen, ondersteunen we met de onboarding en met HR-diensten. De professionals ondersteunen we bij het vinden van een passende baan. Zo helpen we ze hun carrière vorm te geven met werk dat aansluit bij hun persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden en ambities, en in een team waarin zij zich prettig voelen. Daar hoort ook een sollicitatieprocedure bij waarin mensen centraal staan en er aandacht voor hen is.

Transparantie draagt bij aan vertrouwen

Onze filosofie is dat transparantie leidt tot betere verhoudingen, en een grotere betrokkenheid bij het werk en de collega’s. Diezelfde transparantie hebben wij ook doorgevoerd in het sollicitatieproces. We hebben een nieuwe carrière-site geïntroduceerd en recruitment tooling. Daarmee kunnen kandidaten real time meekijken en het verloop van de procedure volgen. Ze kunnen zien in welk stadium hun sollicitatie zich bevindt, en wat de volgende stappen zijn. Alle relevante informatie wordt in het systeem opgeslagen en gericht ontsloten voor de kandidaten. Deze beschikken daardoor over alle informatie waar ze naar op zoek zijn. Denk bijvoorbeeld aan de status van de procedure of de redenen bij een eventuele afwijzing. De recruiter kan simpelweg niet vergeten om de kandidaat correct te informeren. Dat schept veel rust voor de recruiter die daardoor meer aandacht kan geven aan het verloop van de procedure en de kandidaten.