Wat doet Team4Code als een medewerker niet presteert?

Onderdeel van onze dienstverlening is dat we proactief contact onderhouden met de engineers en hun opdrachtgevers, zodat we problemen tijdig signaleren. Indien wij aanleiding hebben om vragen te stellen over het functioneren van een engineer, nemen wij hierover contact op met de opdrachtgever. Omgekeerd kan de opdrachtgever ook bij ons terecht als de samenwerking niet naar verwachting verloopt.

Als duidelijk is dat er problemen zijn, hebben we de volgende mogelijkheden tot onze beschikking om verbeteringen door te voeren:

  1. Een interview met de engineer door HR. Dit gesprek vindt plaats in de eigen taal van de engineer. Als dit het probleem niet oplost, wordt het senior management ingeschakeld.
  2. We maken afspraken om de communicatie te verbeteren, bijvoorbeeld door meer vanuit kantoor te werken.
  3. We laten een senior engineer naar het werk van de werknemer kijken.
  4. We organiseren in overleg mat de klant aanvullende opleidingen of trainingen.

Indien deze maatregelen niet tot het gewenste resultaat leiden, wordt in overleg met de opdrachtgever besloten de samenwerking met de engineer te beëindigen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Indien de medewerker in deze laatste maand niet meer inzetbaar is, zal Team4Code over de laatste maand geen facilitaire vergoeding in rekening brengen.

[estimation_form form_id=”3″]

Wat onze klanten over ons vertellen

“Arnoud Wijnands, de CEO, is prettig in de omgang, professioneel in houding en samenwerking, enthousiast en resultaatgericht. Met veel begrip en respect voor complexe omgevingen, altijd op zoek naar de beste oplossingen”.

CIO/IT-manager KLM